language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Underrättelse om granskningsutlåtande för detaljplan Ströpsta 3:94

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadsområde i form av flerbostadshus. Parkering till den nya bostadsexploateringen kommer lösas inom fastigheten. Granskningstiden pågick mellan 2023-02-16 till 2023-03-09. Nu har kommunen tagit fram ett granskningsutlåtande.

Senast uppdaterad 2023-05-09 04:30

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-05-09 04:30

Dela sidan