Nykvarns kommun
Placeholder

Flera hus i centrum står nu klara och fler står på tur att färdigställas. En ny byggordning från Moko gör dock att ordningen för hur saker kommer att byggas har ändrats, vilket bland annat påverkar parkeringen.

Tidigare har det kommunicerats att parkeringsplatserna utanför kommunhuset kommer att halveras i nästa etapp. Nu står det klart att det inte kommer att bli så. I stället bevaras parkeringen under hela 2024 och kommer också under en del av perioden fram till dess att bli större efter att de gamla husen intill parkeringen rivs.

Såhär ser planen ut för 2023

Juli-september: Inflytt i kvarter 4,5 och 6. Byggnationen av de lägre husen bakom kvarter 4 och 5 pågår under perioden. I slutet av kvartalet startar inflytten i dessa hus.

Oktober-december: Rivning av husen intill parkeringen utanför kommunhuset och ICAs nuvarande lokaler påbörjas. ICA och Systembolaget flyttar in i sina nya lokaler under hösten.