Nykvarns kommun
Placeholder

Arbetet sker i det inringade området. Mer omfattande åtgärder sker i de gulmarkerade områdena på grund av det stora antalet döda träd som förekommer där.

I maj och juni avverkas träd i Oxvreten på grund av granbarkborren. Vistas inte i området medan arbetet pågår för att undvika olyckor.

Vistas inte i området

Avverkning med skogsmaskiner samt uttransport av virke och ris med lastbil beräknas pågå under maj och juni. Det är ett omfattande arbete och vi ber er att inte vistas i området medan arbetet pågår för att undvika olyckor.

Hur länge pågår arbetet?

Arbetet förväntas pågå under maj och juni månad. I särskilt torra perioder med brandrisk kan maskinerna behöva stå stilla vissa dagar, därför är det inte möjligt att sätta exakta dagar.

Varför avverkar man?

På grund av torra somrar har stora delat av granskogen i Oxvreten angripits av granbarkborren, vilket innebär en risk för fallande träd. För att dessa inte ska utgöra en fara för människor, och för att stävja spridning av granbarkborren avverkas döda och vissa levande granar som annars riskerar att angripas. Sedan 2018 har skadorna av granbarkborren tyvärr varit förödande i många granskogar i delar av Svealand och Götaland.

Nya träd planteras

I stort sett all tall och lövträd kommer att lämnas kvar och nya träd kommer att planteras. Fällt virke och det mesta av grenar kommer att avlägsnas – en del virke lämnas kvar med hänsyn till biologisk mångfald. Stigar korsas under arbetet och kommer att behöva återställas efter att arbetet är slutfört.