language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Så här kan du hjälpa bina

Bygga, bo och miljö

Ett bi på Aster

Imorgon den 20 maj är det Världsbidagen. Det finns flera saker du kan göra för att beskydda och hjälpa dessa viktiga pollinatörer.

Imorgon den 20 maj är det Världsbidagen, en dag som instiftades av FN för att uppmärksamma och beskydda dessa viktiga pollinatörer. Det pågår just nu en utbredd bidöd som många tror orsakas av bland annat användingen av olika bekämpningsmedel, matbrist samt ett förändrat landskap.

Naturskyddsföreningen uppskattar att bara i Sverige är en tredjedel av alla vilda biarter hotade. Bin lever på nektar och pollen som de sprider när de flyger mellan olika blommande växter. Runt 90 procent av alla vilda blommande växter är helt eller delvis beroende av att djur som bin sköter pollineringen. Du kan hjälpa bina!

Gör så här för att hjälpa bina:


1. Fixa en bi-vattnare

Bin jobbar hårt och blir törstiga. Du kan bjuda på en säkert vattenkälla där de inte riskerar att drunkna. Fyll en pajform eller liknande med vatten, placera små stenar i formen som bina kan landa på så kan de dricka utan att riskera att drukna. Ställ vattnaren nära blommor och grönska.

2. Bjud bin och humlor på middag

Du som har en trädgård eller en balkong – plantera gärna blommor till bin och humlor. Lavendel, påsklilja, ljung och kärleksört men även fruktträd och bärbuskar är omtyckta av bin och humlor.

Här finns Naturskyddsföreningens lista över bivänliga blommor Länk till annan webbplats.

3. Bygg ett insektshotell

Det finns arter med solitära vildbin som lever ensamma. Eftersom de inte har några samhällen att försvara behöver de ingen gadd och kan därför inte heller stickas. Många av dem gillar att bo i små håligheter – hjälp dem genom att fixa ett bi-hotell!

Här kan du ta del av Naturskyddföreningen tips om hur du fixar ett bi-hotell Länk till annan webbplats.

Svärmtelefonen

Har du upptäckt en hängande bisvärm? En klump med bin som valt att sätta sig i ett träd eller liknande?

Ring Svärmtelefonen! Tel. 0766-86 07 01

Svärmtelefonen är en kostnadsfri telefontjänst från Sveriges Biodlares Riksförbund, som syftar till att koppla samman personer som upptäckt en bisvärm med biodlare i deras närhet som kan fånga in svärmen. Det är viktigt att hämta bisvärmar för att minska risken för spridning av bisjukdomar. Bisvärmar kan dessutom vara skrämmande för allmänheten och kan bli besvärliga för husägare om bina väljer att bosätta sig i skorstenar eller väggar.Senast uppdaterad 2023-05-19 10:33

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-05-19 10:33

Dela sidan