language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Invasiva främmande arter

Bygga, bo och miljö

Lupiner, jätteloka och jättebalsamin

De invasiva växterna blomsterlupin, jätteloka och jättebalsamin.

Invasiva främmande arter utgör ett växande hot för naturen och hotar starkt den biologiska mångfalden. De sprids av människor, oftast helt omedvetet. Du kan hjälpa att bromsa spridningen.

Det vanligaste sättet för spridning av invasiva växter är genom vår hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling. Det kan till exempel vara att man lämnat trädgårdsavfall i naturen, tömt akvarievatten i en damm eller flyttat båtar och fiskeredskap mellan vatten utan att rengöra dem. Främmande arter kan också introduceras oavsiktligt genom transport av varor och gods. Ett exempel på detta är den spanska skogssnigeln, även känd som mördarsnigeln, som har kommit med importerade grönsaker och trädgårdsväxter.

För att stoppa spridningen av invasiva främmande arter behöver fler människor vara medvetna om riskerna. Det är viktigt att kunna identifiera växterna och veta hur man ska hantera dem.

Så här kan du hjälpa

Du kan bidra till att stoppa spridningen av invasiva arter innan de hinner göra skada. Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna om du hittar en invasiv art. Det är särskilt de växter som sprider sig lätt genom frön, växtdelar och rotdelar som allmänheten kan hjälpa till med.

 • Rapportera in dina fynd till invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.
 • Ta bort invasiva arter som du hittar i din trädgård
 • Släng inte växtdelarna på komposten eller i naturen
 • Förpacka växtdelarna i en säck och lämna dem som bärrnbart avfall på närmaste återvinningscentral.
 • Du måste ha markägarens tillstånd om du vill hjälpa till med åtgärder på någon annans mark.

OBS! Släng inte växtdelarna i skogen skogen! Att lämna trädgårdsavfall utanför sin egen tomt betraktas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken.

Sju vanliga invasiva främmande arter

 • Blomsterlupin
 • Gul skunkkalla
 • Jättebalsamin
 • Jätteloka
 • Kanadeniskt gullris
 • Parkslide
 • Vresros

Du kan läsa mer om främmande invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats. och på artfakta.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2023-05-22 05:06

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-05-22 05:06

Dela sidan