language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ändring av detaljplan inom Mörby 5:34 har vunnit laga kraft

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till Vidbynäs.

Ändring av detaljplan inom Mörby 5:34 vann laga kraft den 20 maj 2023.

Avsikten med ändring av detaljplan för Mörby arbetsområde etapp 3 (0140-P06/0601) är att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig lager- och industribyggnad inom fastigheten Mörby 5:34. Föreslagen tillbyggnad är placerad där det idag går kommunala ledningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten som försörjer Mörby 5:7 så dessa behöver flyttas för att tillbyggnaden ska vara möjlig. Ledningarna flyttas till norr om Mörby 5:7 till kommunalägd mark där markreservat och ledningsrätt inte behövs.

Läs mer om ändringen av detaljplanen här.

Senast uppdaterad 2023-05-29 11:52

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-05-29 11:52

Dela sidan