language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Mörby verksamhetsområde etapp 6 (Mörby 6) har vunnit laga kraft

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering.

Detaljplan för del av Mörby verksamhetsområde etapp 6 (Mörby 6) vann laga kraft den 8 juni 2023.

Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med markanvändning inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel) inom ramen för logistikområdet Stockholm Syd. Inom de norra delarna av planområdet möjliggörs även för drivmedel, laddning av elfordon samt uppställnings- och rastplats för lastbilar. En mindre del av planen möjliggör också för begränsat idrottsändamål. Detaljplanen syftar vidare till att bevara naturmark med höga ekologiska värden.

Läs mer om ändringen av detaljplanen här.

Senast uppdaterad 2023-06-21 11:40

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-06-21 11:40

Dela sidan