Nykvarns kommun
Vägskylt som visar adressen Gammeltorpsvägen 1

Nykvarnsbostäder och Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB (SP Tillbringaren 2 AB) har ingått ett avtal om en bytesaffär avseende två fastigheter. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni att affären får genomföras.

Nykvarnsbostäder säljer fastigheten Nykvarn 10:30 (Gammeltorpsvägen 1A-F) med totalt 45 lägenheter till Alin & Hedenlund. Alin & Hedenlund säljer fastigheten Tillbringaren 2 (Lundavägen 12-18 och Gammeltorpsvägen 3A-D) med totalt 115 lägenheter till Nykvarnsbostäder. Tillträdet är planerat till den 1 september. Det betyder att hyresgästerna i husen får en ny hyresvärd.

De berörda hyresgästerna har fått ett informationsbrev och ett informationsmöte kommer att hållas den 6 juli.

Tills vidare fortsätter förvaltningen av bostäderna som tidigare. Alla som berörs kommer att få mer information om vad förändringarna innebär för just dem, genom bland annat skriftlig information och personliga möten.