language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Ströpsta 3:94 är antagen

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering.

Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun har den 21 juni 2023 § 98, beslutat att anta detaljplan för Ströpsta 3:94. Protokollet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla och hemsidan den 29 juni 2023. Överklagandetiden går ut den 20 juli 2023.

Laga kraft inträder tidigast dagen efter överklagandetiden passerat, den 21 juli 2023.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadsområde i form av flerbostadshus. Parkering till den nya bostadsexploateringen kommer lösas inom fastigheten.

Läs mer om ändringen av detaljplanen här.

Senast uppdaterad 2023-06-29 10:59

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-06-29 10:59

Dela sidan