language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Byggstart i Bergtorp efter uppehåll

Bygga, bo och miljö

Nu påbörjas arbetet med att bygga gång- och cykelväg och annan infrastruktur längs Järnavägen i Bergtorp.

Efter en tvist med exploatören stoppades i vintras utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen i Bergtorp. Nu har kommunen tecknat avtal med Peab Asfalt som ska utföra arbetet. Den här veckan inleds arbetet med att bygga om Järnavägen.

Längs Järnavägen byggs en gång- och cykelväg. Över Järnavägen byggs två övergångsställen och över Rudkällavägen ett övergångsställe. I projektet ingår också asfaltering av resterande sträcka på Taggsvampsvägen. Området i direkt anslutning till förskolan ingår inte. Den infrastrukturen byggs istället inom projektet för förskolan.

Arbetet påbörjas alltså den här veckan och ska vara klart hösten 2023. Under arbetstiden begränsas framkomligheten för trafiken. Med byggstarten försvinner också möjligheterna att parkera längs Järnavägen och grusytorna intill.

Senast uppdaterad 2023-07-03 04:41

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-07-03 04:41

Dela sidan