Nykvarns kommun

Nykvarns kommun köper kommunhus med tillhörande bibliotek, kommersiella lokaler och bostäder av SBB.

Nykvarns kommun köper kommunhuset i centrum med kommersiella lokaler och bostäderna intill av SBB-koncernen. Det beslutade ett enigt kommunfullmäktige vid ett extra sammanträde på måndagen.

När Nykvarn hösten 2021 flyttade in i det nybyggda kommunhuset i centrum var det som hyresgäster till fastighetsbolaget SBB. Ett hyresavtal på 25 år tecknades mellan Nykvarns kommun och SBB.

Nu köper alltså kommunen fastigheten för cirka 191 miljoner kronor. I köpet ingår också biblioteket, kommersiella lokaler och bostadshuset på Åshöjdsvägen, bakom kommunhuset. Samtidigt frigör sig kommunen från det hyresavtal på 25 år som tecknades med SBB våren 2021.
Beslutet togs på måndagkvällen av ett enigt kommunfullmäktige, med undantag för KD som inte hade någon ledamot på plats.

– SBB säljer för närvarande en del av sina fastigheter och vi ser det här som en bra möjlighet att säkra kommunens ekonomi framöver. Den analys vi gjort visar att det på sikt är mer fördelaktigt att äga än hyra fastigheten, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Önbäck (S).

Dagens hyresavtal med SBB är indexreglerat, vilket betyder att det senaste årets höga inflation påverkat hyresnivån mer än tidigare beräknat. Så trots det högre ränteläget och de lån Nykvarns kommun måste ta för att finansiera köpet visar alltså kalkylerna att eget ägande blir mer ekonomiskt i längden.

Investeringskostnaden belastar inte kommunens övriga verksamheter.

– Däremot så tittar vi alltid på var vi kan effektivisera och spara pengar. Det ingår i vårt kommunala uppdrag att vara rädda om skattepengarna, säger Anders Önbäck.

Fastigheten omfattar totalt 5 960 kvadratmeter, varav kommunhuset utgör 3 897. Omkring 850 kvadratmeter består av kommersiella lokaler medan bostäder upptar ungefär 1 200 kvadratmeter. Köpet görs som en bolagstransaktion, genom köp av samtliga aktier i bolaget SP Grytan 6 AB som i dag ägs av SBB. Tillträdet är planerat till slutet av september.