Nykvarns kommun
Vildsvin

Flera fall av afrikansk svinpest har nu konstaterats i Västmanland. Inga fall har ännu rapporterats i Stockholms län, men det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen.

Den 6 september konstaterades det första fallet av arikansk svinpest i Sverige, en virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Sjukdomen drabbar inte andra djur eller människor, men den kan leda till omfattande konsekvenser för grisnäring, friluftsliv, jakt och skogsbruk om den får ett större utbrott i landet. Ännu hra inga fall konstaterats i Stockholms län.

Alla behöver hjälpas åt för att sjukdomen inte ska spridas vidare. Håll därför uppsikt omkring dig. Om du ser en tamgris eller ett vildsvin som är dött, skadat eller sjukt ska du rapportera det till Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) eller Länsstyrelsen. Om du kör på ett djur ringer du 112 och rapporterar det.

Svenskt vildsvins- och griskött är fortfarande säkert att äta. Du behöver inte tömma frysen på ditt vildsvins- eller griskött, slänga det du köpt i affären eller välja bort köttslagen när du äter på restaurang. Fortsätt att stödja våra svenska grisbönder, livsmedelsproducenter, restauranger, jägare och vilthanteringsanläggningar.

Förhindra smittspridning

 • Släng matrester i soporna
 • Kompostera matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i
 • Mata inte grisar med matavfall
 • Respektera restriktionerna i den smittade zonen som Jordbruksverket fastställt
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns
 • Rengör stövlar och annan utrustning samt tvätta hundar efter att ha jagat i land med smittspridning

Varför är det viktigt att bekämpa afrikansk svinpest?

 • Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar.
 • Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.
 • Sjukdomsutbrottet är kostsamt då bekämpningsarbetet kräver stora personella- och materiella resurser.
 • Om sjukdomen sprider sig till fler områden och till tamgrisbesättningar får det stor påverkan på vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.
 • Utbrottet påverkar andra länders vilja att importera svenskt griskött.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om afrikansk svinpest hos SVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera sjuka eller döda vilda djur här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.