Nykvarns kommun

Under onsdagen antogs en ny riktlinje för kultur- och fritid. Målet är att riktlinjen ska bidra till en meningsfull fritid och ett brett utbud av aktiviteter i kommunen.

Nykvarns kommun har tagit ett viktigt steg framåt för att möta Nykvarnsbornas behov och skapa en mer tillgänglig och attraktiv plats för kultur- och fritidsaktiviteter. Under onsdagen antog kultur- och fritidsnämnden den nya riktlinjen som kommer att forma områdena kultur, fritid, idrott och friluftsliv. Målet är att skapa en meningsfull fritid och ett brett utbud av aktiviteter i kommunen.

- Med den här riktlinjen vill vi kunna erbjuda Nykvarnsborna en meningsfull fritid med en bred möjlighet till olika aktiviteter. Riktlinjen prioriterar målgrupperna 0-25 år, personer med funktionsnedsättning samt personer över 65 år, säger Maria Salberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.