Nykvarns kommun

Under hösten ska trygghetslås installeras inom hemtjänsten. Med trygghetslås behöver inte längre personalen använda hemtjänstbrukarens egna dörrnycklar för att låsa upp.

Införandet av trygghetslås är en del av effektiviseringen och digitaliseringen av hemtjänsten.Trygghetslåsen kommer att spara tid för hemtjänstpersonalen. Idag orsakar hanteringen av nycklar extra restid och transporter för hemtjänstpersonalen. Varje hemtjänstanställd lägger i snitt runt 20 minuter per arbetspass på hantering av fysiska nycklar. Det kommer de alltså slippa med trygghetslåsen.

Kommunen står för alla kostnader och dörren påverkas inte av låset. Du som har hemtjänstinsatser eller endast trygghetslarm kommer att få ett låstillbehör monterat som gör att hemtjänsten kan öppna med en digital nyckel. Ditt lås kommer att vara kvar och du kommer att använda din nyckel, precis som vanligt.

Du som har hemtjänst får information om när det är dags att installera trygghetslåset i din bostad.