Nykvarns kommun

Från och med nästa vecka ändras tiderna för hämtning av kärl 2 för dig som sorterar hemma.

I våras infördes hemsortering för alla hushåll i villa i Nykvarn. Telge Återvinning som står för hämtningen har utvärderat sina turer och infört en del förändringar så att de blir effektivare och mer miljövänliga. Det betyder att vissa hushåll redan nästa vecka får andra tider för tömning av kärl 2, alltså kärlet för papper, glas, metall och plast som kan återvinnas.

Vid övergången till det nya schemat kan det bli ett kortare intervall mellan två hämtningar, men efter det töms kärlet var fjärde vecka som vanligt. Alla hushåll som berörs av de ändrade turerna får information i brevlådan. Tömningen av kärl 1 berörs inte av förändringen.