Nykvarns kommun

Barn och unga kan behöva prata med någon vuxen när allvarliga saker sker i världen. Här får du som vuxen stöd i hur du pratar med barn om svåra saker som krig eller kriser.

Även barn som inte själva drabbats av en svår händelse kan behöva hjälp att bearbeta det de hör talas om, till exempel på tv eller genom internet. De hör och ser bilder och kan i många fall känna oro. Alla har olika sätt att hantera oro. En del vill kanske inte tänka på krig eller hot om krig och undviker därför att prata om det. Det är därför viktigt att låta de frågor som kommer upp styra samtalet.

Tänk på att:

  • anpassa samtalen till barnens ålder
  • ställa öppna frågor om barnens känslor och tankar om det som visas i media
  • ta deras oro på allvar
  • prata lugnt och undvik att dina egna känslor tar över i samtalet

Barnen påverkas också av hur deras föräldrar eller omsorgsgivare själva reagerar och agerar. Det viktigaste som vuxen när ett barn är oroligt, är att förmedla lugn och trygghet. Överös inte med vuxendetaljer och kom ihåg att skilja på dina och barnets känslor. Det är viktigt att som vuxen förmedla trygghet och hopp när ett barn är oroligt.

Prata om källkritik och ställ frågor

Det är lätt att desinformation och falska nyheter sprids i kriser, särskilt i sociala medier. Fråga barnen om var det sett eller läst det de berättar om. Be dem visa och ställ frågor.

Exempel på frågor du kan ställa:

  • Tror du på det du sett på exempelvis Tiktok eller Youtube?
  • Vet du vem som är avsändaren?
  • Har du kollat om det finns andra källor som säger samma sak?

Checklista för källkritik Länk till annan webbplats.

Råd och stöd i Nykvarn

Kuratorerna på skolorna finns tillgängliga för barn. Både unga och vuxna är välkomna att höra av sig till Familjebehandlingsteamet för rådgivande samtal. Du når dem på 08–555 013 77.

Rådgivning | Nykvarns kommun Länk till annan webbplats.

Information för barn och unga på Lilla Krisinfo

På Lilla Krisinfo finns information för barn och unga när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor.

Lilla.krisinfo.se - Information till barn och unga (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

För mer tips och information:

Att prata med barn och unga om krig och kriser - Skolverket Länk till annan webbplats.

Så pratar du med ditt barn om svåra händelser (raddabarnen.se) Länk till annan webbplats.

Prata med oss | Bris - Barnens Rätt i Samhället Länk till annan webbplats.