language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för del av Ströpsta 3:387 och 3:37 (Tjusarstigen) är utställd på samråd

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2023-10-24 § 157 att godkänna samrådsförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till detaljplan på samråd. Samrådstiden pågår mellan 2023-11-08 och 2023-12-06.

Området är lokaliserat längst Tjusarstigen, ca 1,3 km sydöst om Nykvarns centrum. Området ligger precis norr om Brokvarn.

Syftet med detaljplanen är att uppföra fristående enbostadshus längst den del av Tjusarstigen som inte är bebyggd för att komplettera kvarteret och villaområdet samt för att skapa en mer sammanhållen struktur och arkitektonisk kvalitet i området..

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här.

Senast uppdaterad 2023-11-08 07:54

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-11-08 07:54

Dela sidan