language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Så uppmärksammar vi vecka fri från våld

Omsorg och socialt stöd

Den 20–26 november uppmärksammas mäns våld mot kvinnor i hela landet genom kampanjen Vecka fri från våld. Även i Nykvarn blir det aktiviteter för att lyfta frågan.

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med. Många barn, ungefär vart tionde, upplever våld i hemmet. Mäns våld mot kvinnor är alltså ett stort samhällsproblem.

Det uppmärksammas den 20–26 november med kampanjen Vecka fri från våld, ett initiativ från organisationerna Unizon och MÄN som också stöds av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Jämställdhetsmyndigheten. I Nykvarn hålls föredrag om ungdomar och våld. På fredagen rör sig socialsekreterare från kommunen i centrum för att dela ut information och svara på frågor. På lördagen lyser vattentornet i orange för att markera FN:s internationella dag för avskaffandet av våld
mot kvinnor, Orange day.

- Ett samhälle fritt från förtryck och våld vore det bästa. För att kunna nå dit behöver vi arbeta med upplysning och tillsammans med civilsamhället. I år har vi satsat på upplysning kring våld bland unga. Vi behöver bryta normer, värderingar och öppna upp för samtal. Barn och unga ska kunna känna tillit till samhället så att de kan söka hjälp i tid, säger samordnaren Emma Hellström.

Vecka fri från våld i Nykvarn

Senast uppdaterad 2023-11-10 08:34

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-11-10 08:34

Dela sidan