language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Stöpplaren 3 m.fl.

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2023-11-28 § 174 att godkänna samrådsförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till detaljplan på samråd. Samrådstiden pågår mellan 2023-12-07 och 2024-01-05.

Planområdet är beläget centralt i Nykvarns tätort, cirka 500 meter sydost om Nykvarns centrum, söder om Norra Stationsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett äldreboende med cirka 85 boendeplatser på fastigheten Stöpplaren 3 m.fl. I detaljplanens samrådsförslag medges en byggnad på upp till 4 våningar med en tillhörande utemiljö, inklusive parkering och angöringsutrymme.

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här.

Senast uppdaterad 2023-12-07 08:37

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-12-07 08:37

Dela sidan