language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Bra betyg i medborgarundersökningen

Kommun och politik

Ett Mälartåg vid stationen i Nykvarn.

De Nykvarnsbor som medverkat i medborgarundersökningen uppskattar närheten till bra kollektivtrafik.

Nykvarnsborna är överlag mycket nöjda med att bo i Nykvarn. Det visar årets medborgarundersökning.

Under hösten svarade 2 000 slumpmässigt utvalda Nykvarnsbor på ett antal frågor i medborgarundersökningen från Statistiska centralbyrån. Frågorna handlade bland annat om hur det är att leva och bo i Nykvarn, vilket inflytande de tillfrågade tycker att de har och hur servicen fungerar.

Svaren som kommit in ger genomgående mycket höga betyg åt skola, boende, boendemiljö och samhällsservice.

Inom skolan har resultatet förbättrats på nästan alla områden sedan förra året. Bland annat tycker 88,4 procent att förskolan fungerar bra – en uppgång med närmare fyra procentenheter sedan 2022. Även grundskolan har förbättrat sitt resultat, från 73,3 till 74 procent. Resultaten för vuxenutbildning och gymnasieskolan ligger däremot under rikssnittet. Här har inte heller Nykvarn samma förutsättningar att påverka eftersom utbildningarna finns på annan ort.

Kommuninvånarna ger också boendet och boendemiljön mycket högt betyg. Att det är tyst och lugnt, närhet till natur och parker och bra kollektivtrafik ligger till och med på mycket hög nivå, bland de 25 procent högsta i landet. Närhet till affärer och det lokala kultur- och nöjeslivet får däremot lägre betyg. Betygen för snöröjning, skötsel av gator och vägar, badplatser och åtgärder mot skadegörelse har förbättrats tydligt jämfört med förra året. Även här tillhör Nykvarn på vissa områden de 25 procent bästa kommunerna i landet.

När det gäller trygghet varierar resultaten men är i stort sett mer positiva än 2022 och högre än rikssnittet. Nykvarn följer annars samma trend som övriga landet; även här märks en ökad rädsla för terrorhandling, våldsbrott eller hot och trakasserier på nätet.

Senast uppdaterad 2024-01-03 02:50

Dela sidan

Senast uppdaterad 2024-01-03 02:50

Dela sidan