Nykvarns kommun

Nykvarns kommun köper fastigheten Ärtsinglet 4 på Trädgårdsvägen av fastighetsbolaget SBB. Det beslutade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige igår, tisdag.

Fastigheten på Trädgårdsvägen säljs av fastighetsbolaget SBB för 35 miljoner kronor. Byggnaderna har en sammanlagd yta på cirka 1 220 kvadratmeter. De används bland annat till dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Nyligen flyttade också hemtjänstens administration hit. Tidigare låg ett LSS-boende här.

Nu har alltså kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska köpa fastigheten av fastighetsbolaget SBB för 35 miljoner kronor.

– Kommunen har länge haft verksamhet i husen på Trädgårdsvägen och efterhand anpassat lokalerna till olika ändamål. När vi själva äger byggnaderna blir den typen av åtgärder både enklare och billigare att genomföra. Fastigheten har dessutom ett bra läge, nära stationen och centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Önbäck (S).