Nykvarns kommun

Måndag 11 mars hissas flaggan för att markera Sveriges inträde i Nato.

Flaggan hissas på flera platser i Nykvarns kommun. Kommunstyrelsens vice ordförande Gunilla Lindstedt (NP), kommenterar nyheten så här:

-Nykvarns kommun ser flaggan som en symbol för fred, trygghet och för ett djupare samarbete över nationsgränserna.