Nykvarns kommun

De renoveringar som planerats för Folkets park under sommaren behöver omprioriteras. Upprustningen skjuts därför fram till hösten.

Snart är det sommar och den populära Folkets park fylls med arrangemang och aktiviteter för Nykvarnsborna. Däremot blir det inga renoveringsarbeten den här säsongen för att bland annat göra parken mer tillgänglig och skapa fler lekmiljöer. När anbuden kom in för den planerade upprustningen var nämligen skillnaden stor mellan de ekonomiska resurserna och företagens kostnadsberäkningar.

– Folkets park är en fantastisk plats i Nykvarn som kommunen verkligen värnar om. Det blir en renovering, men vi får omprioritera våra behov. Därför senarelägger vi upprustningen och går ut med en ny upphandling. Vår förhoppning är att kunna starta renoveringsarbetena i höst istället, säger kultur- och fritidschefen Fredrik Ljungestig och Sofie Winberg, fastighetsanvarig.