language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Samråd för den nya avfallsplanen

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Nykvarns kommun har tagit fram ett förslag på ny avfallsplan som nu är på samråd till och med 2024-06-30.

Under samrådstiden har kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag möjlighet att lämna synpunkter på planen. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med avfallsplanen.

En avfallsplan är ett styrdokument som både är beskrivande och målinriktat och handlar om hur sophanteringen bedrivs i kommunen, framtida utmaningar och hur dessa ska hanteras på bästa sätt.

Läs mer om planen och hur du kan lämna dina synpunkter här.

Senast uppdaterad 2024-05-16 02:04

Dela sidan

Senast uppdaterad 2024-05-16 02:04

Dela sidan