language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ändring av Detaljplan för Härföraren 1.

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2024-05-07 § 67 att godkänna planförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till detaljplan på samråd. Samrådstiden pågår mellan 2024-05-20 och 2024-06-10.

Området ligger nordöst om tätorten, öst om väg 509 och söder om E20. Fastigheten ligger i anslutning till trafikplats 140 (Nykvarn) och är lokaliserad cirka 1,5 kilometer fågelvägen till Nykvarns centrum och cirka 600 meter till E20.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökad byggrätt för verksamheter inom fastigheten Härföraren 1.

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här. Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 2024-05-20 07:00

Dela sidan

Senast uppdaterad 2024-05-20 07:00

Dela sidan