language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ändring av byggnadsplan 01-TUR-348 (1949) för fastighet Kokboken 10 m.fl. är utställd på granskning

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2024-06-04 § 83 att låta förvaltningen skicka ut förslaget till ändring av detaljplan på granskning. Granskningstiden pågår mellan 2024-06-18 och 2024-07-16.

Området är lokaliserat direkt sydväst om Nykvarns centrum, längs den mer öppna delen av Turingeån i tätorten.

Syftet med att ta fram en planändring är att bevara områdets värden då fastigheterna runt Turingeån skapar en unik och värdefull kulturmiljö i kommunen som är en viktig del av Nykvarns historia.

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här.

Senast uppdaterad 2024-06-18 07:46

Dela sidan

Senast uppdaterad 2024-06-18 07:46

Dela sidan