Nykvarns kommun

I vår nya karta kan du få information om till exempel detaljplaner, badplatser, lekplatser och återvinningsstationer i Nykvarn.

I den digitala kartan kan du se massor av information om Nykvarn genom att använda de olika filtrena. När du har valt ett filter i kartan kan du trycka på de markerade områdena för att få mer information om dem. Till exempel kan du se vad som är kommunägd mark eller läsa mer om en detaljplan. Du kan också filtrera ut badplatser och länkas vidare för att se provsvar på de senaste vattenproven.

Kartan går att se som färgkarta, flygfoto (ortfoto), fastighetskarta och nedtonad karta.

Vi jobbar hela tiden för att utveckla kartan och det publiceras löpande ny information i den för att förbättra tjänsten.