Nykvarns kommun

När du fått ett beslut från kommunen kan du i normala fall överklaga beslutet. I beslutet finns i så fall information om hur du ska göra när du vill överklaga.

Placeholder

Har du frågor om det beslut du har fått kan du alltid ställa dem till beslutsfattaren. Är du osäker på vem du ska prata med kan du alltid vända dig till Servicecenter - Nykvarns kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här överklagar du ett beslut

  1. Din överklagan måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor räknat från den dagen du tog emot beslutet.
  2. Överklagan ska vara skriftlig.
  3. Ange dina personuppgifter: förnamn, efternamn, gatuadress, postadress, personnummer, ett telefonnummer vi kan nå dig på och gärna en mejladress.
  4. Tala om vilket beslut det är du vill överklaga, vilket datum beslutet fattades och av vilken enhet på kommunen. Har beslutet ett diarienummer eller ett ärendenummer hos kommunen, ange även det.
  5. Berätta varför du tycker att beslutet är felaktigt och vad du tycker att det borde stå i beslutet istället. Vilken förändring vill du ha? Varför det?
  6. Du bör skriva under din överklagan. Glöm inte namnförtydligande, ort och datum. Det går bra att sända överklagandet per e-post eller fax.
  7. Har du frågor om din överklagan kan du ställa dem till den enhet som har fattat beslutet. Är du osäker på hur du ska hitta rätt person kan de hjälpa dig på kommunens Servicecenter - Nykvarns kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  8. Skicka din överklagan till den enhet på kommunen som har fattat beslutet. Behöver du hjälp med att hitta rätt adress kan de hjälpa dig på kommunens servicecenter.
  9. Beslutsfattaren går igenom ditt överklagande och gör sedan en bedömning av om det finns anledning att ändra beslutet på det sätt som du önskar. Om beslutet ändras meddelar kommunen dig som överklagar. Om beslutet inte ändras, skickar kommunen din överklagan inklusive övriga handlingar i ärendet till den instans som ska pröva överklagandet. I så fall kommer du sedan att ha direkt kontakt med den instans som ska pröva överklagandet. Det kan till exempel vara tingsrätten, förvaltningsrätten eller länsstyrelsen