Nykvarns kommun

Du som har en funktionsnedsättning och har stora svårigheter att använda allmänna kommunikationer kan ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning och därför inte klarar av att använda allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst.

Rätten till färdtjänst styrs av färdtjänstlagen.

Färdtjänstkort

När du har fått ditt tillstånd till färdtjänst får du information om det. Inom en vecka får du sedan ett personligt färdtjänstkort. Du kan inte resa med färdtjänsten förrän du har fått ditt färdtjänstkort.

Du ska alltid ha med dig färdtjänstkortet på resan. Kortet registreras i fordonet vid resans början och slut. Om du förlorar ditt färdtjänstkort, kontaktar du färdtjänstens kundservice för att beställa ett nytt.

Tillgänglighet för dig som reser

SL arbetar med målet att du som kan ta dig till en hållplats eller station också ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken. Bland annat ska det endast finnas bussar med lågt insteg och ramper på bussarna. Ta kontakt med SL för att fråga om tillgänglighet kollektivtrafiken eller för att beställa ledsagning för din resa i din kommun.

För att få färdtjänst krävs det bland annat att du

  • har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken,
  • har en bestående funktionsnedsättning (minst tre månader eller längre),
  • är folkbokförd i Nykvarns kommun,
  • har ett läkarintyg från din behandlande läkare eller husläkare, som styrker ditt behov av färdtjänst. Vid ögonsjukdom och psykiatrisk sjukdom krävs läkarintyg från specialistläkare.

Du har inte rätt till färdtjänst om orsaken är att bussen har få turer per dag, hållplatsen inte är anpassad eller att du har långt avstånd till bussen. Du har inte heller rätt till färdtjänst om ditt körkort har blivit indraget, du har svårt att ta dig till ett specifikt resmål för att göra inköp eller inte kan bära dina varor.

Med väsentliga svårighet innebär att det ska vara svårare än svårt. En funktionsnedsättning eller diagnos är inte tillräckligt för att beviljas färdtjänst. Det är din förmåga att ta dig till eller att resa med kollektivtrafiken som är avgörande.

  • Skicka ditt läkarintyg till kommunens färdtjänsthandläggare (se adress längst ned på sidan).
  • När färdtjänsthandläggaren har fått läkarintyget skickar hen en ansökningsblankett och ett brev hem till dig. I brevet ombeds du kontakta färdtjänsthandläggaren för att boka tid för ett personligt möte.
  • Du träffar färdtjänsthandläggaren på den bokade tiden. Du behöver ha med dig ett fotografi. Under mötet utreder färdtjänsthandläggaren dina behov.
  • När utredningen är klar skickar färdtjänsthandläggaren dina handlingar till Färdtjänstnämnden i Region Stockholm som fattar beslutet. Du får meddelande om beslut från Region Stockholm. Beslutet kan dröja 2-3 månader.
  • Bor du på något av kommunens boende kontakta sjuksköterskan så gör hen en förenklad utredning och skickar till Färdtjänsten i Region Stockholm för beslutsfattande.
  • Fakturorna skickas ut av Färdtjänsten i Stockholm baserat på antal resor.

Du ska skicka ditt läkarintyg för färdtjänst till

Nykvarns kommun
Färdtjänsthandläggare
155 80 Nykvarn

 

Sjukresor är till för dig som av medicinska skäl eller har mycket stora svårigheter med att gå och behöver åka till exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, kurator med flera. Du ska inte kunna ta dig dit på annat sätt. Sjukresor görs med taxi eller specialfordon/rullstolstaxi.

Region Stockholm ansvarar för sjukresor till personer som bor i Nykvarns kommun. Vänd dig till din vårdgivare för att få mer information.

Information om sjukresor - 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.