Nykvarns kommun

Särskilt boende, eller äldreboende, är ett boende för dig som är över 65 och behöver service och omvårdnad dygnet runt.

Dörr med hjärta

Äldreboendet Lugnet

Det särskilda boendet i Nykvarn heter Lugnets äldreboende.

Andra boendeformer

När du inte längre har möjlighet att bo kvar hemma kan du ansöka om att flytta till någon av kommunens särskilda boendeformer.

Om du är över 65 år och har ett så stort behov av hjälp och stöd att du inte längre kan bo kvar i ditt egna hem kan du ansöka om att få flytta till ett särskilt boende.

På det särskilda boendet finns service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Du ansöker om plats på boendet hos en av kommunens biståndshandläggare som beslutar om du har rätt till en plats.

Om du är make/maka till någon som behöver särskilt boende med vård- och omsorgsinsatser, men själv inte har samma behov, har ni enligt lag ändå rätt att få fortsätta bo tillsammans.

I ett särskilt boende hyr du en egen liten lägenhet. I lägenheten finns plats för säng och lite möbler. Du har även en egen toalett med dusch och i många lägenheter finns det kokplatta, mindre kylskåp och diskbänk för enklare matlagning. När du flyttar in får du en höj- och sänkbar säng och får sedan inreda din lägenhet med dina egna möbler.

Kostnader

När du flyttar till ett särskilt boende får du skriva på ett hyreskontrakt. Du betalar hyra för din lägenhet och även en kostnad för mat, omsorg och förbrukningsmaterial. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Eftersom lägenheterna räknas som egna bostäder har du möjlighet att ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Mer information om kostnader finns under avgifter för hemstjänst och omsorg.

Om du har ett omfattande behov av omsorgsinsatser dygnet runt och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt kan du ansöka om ett korttidsboende.

Korttidsboende är en tillfällig placering. Efter vistelsen ska du kunna bo kvar i din vanliga bostad.

Ett korttidsboende kan sökas av dig som

  • är inlagd på sjukhus och ska skrivas ut, men ännu inte är tillräckligt bra för att kunna klara dig i hemmet med hemtjänstinsatser,
  • vårdas av en anhörig som behöver avlastning och återhämtning,
  • har ett oklart hjälpbehov som gör att biståndshandläggare behöver mer tid för utreda vilken hjälp du behöver i framtiden.

För att ansöka om en korttidsboende tar du kontakt med en biståndshandläggare i kommunen. Biståndshandläggaren gör sedan en bedömning utifrån dina behov.

Information om kostnader för korttidsboende hittar du under avgifter.

 Växelvist boende innebär att du som vårdas hemma av en närstående bor växelvis hemma och sedan på ett särskilt boende. Vanligtvis bor du två veckor hemma och sedan två veckor på boendet.

Tanken är att den närstående som vårdar dig ska få möjlighet till avlastning och återhämtning. Samtidigt får du som byter bostad en chans att byta miljö och ökad social stimulans. Tack vare insatsen kan du förhoppningsvis bo kvar längre i din egen bostad.

Vem kan få växelvist boende?

 Växelvist boende kan beviljas för vuxna med beslut enligt SoL. Insatsen går inte att söka inom LSS/funktionsnedsättning. 

Ansökan och frågor

Kontakta en av kommunens handläggare för att ansöka eller fråga om växelvist boende. Biståndshandläggare når du på Vård- och omsorgskontorets mottagningstelefon för avdelning vuxna, telefon 08-555 014 70.

Vad kostar det?

Information om kostnader hittar du på sidan om avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Stödboende är till för dig som behöver visst stöd för att klara ett eget boende. Du har egen lägenhet och tillgång till boendestödspersonal på dag- och kvällstid samt helger.

I stödboendet arbetar personalen utifrån MI (motiverande samtal) och ESL (ett självständigt liv) för att stödja dig till ett så normalt liv och så stor sjukdomsinsikt som möjligt.

För att få stödboende måste du göra en ansökan via blanketten om ansökan om vård och omsorg.

Kontakta oss