Nykvarns kommun

Om du är en anhörig som vårdar en närstående med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan du söka om olika typer av avlastning och stöd.

Avlastning

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar en närstående i hemmet. Genom avlastningen får både du som vårdar och den du tar hand om möjlighet till återhämtning.

Dagverksamhet, korttidsboende och avlösning

Du som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning kan ansöka om till exempel dagverksamhet, korttidsboende eller avlösning i hemmet. Alla insatser är tänkta att ge den anhöriga vårdaren möjlighet till avlastning.

Biståndshandläggare utreder behovet och fattar sedan beslut. Om ni får avslag på ansökan kan detta överklagas till domstol enligt besvärshänvisningen som följer med beslutet.

Samtal och träffar

Du som är den vårdande parten kan få en enskild samtalskontakt och/eller möjlighet att träffa andra i liknande situation. Det brukar ske vid anhörigträffar som kommunen arrangerar tillsammans med en anhörigkonsulent.

Där får du chans att träffa andra i samma eller liknande situation som du kan utbyta erfarenheter med. Under en stunds trevlig samvaro får du också information och kunskap. Träffarna är kostnadsfria och öppna för alla som är anhöriga. Fika ingår.

Träffarna inleds med en timme med information kring ett ämne. Sista timmen är fri för vad deltagarna vill ta upp. Det förs ingen dokumentation från träffarna och inget av det som kommer upp sprids vidare.

För att få samtalskontakt eller gå på anhörigträffar behövs inget biståndsbeslut. Ta bara kontakt med kommunens anhörigkonsulent.

Träffar 2024

För anhöriga med närstående på särskilt boende, kl. 13:30-15:30:

 • 25 januari: Framtidens särskilda boende för äldre
 • 29 februari: Bemöta personer med kognitiv sjukdom
 • 4 april: Palliativ vård, vad innebär det?
 • 2 maj: Kostens betydelse
 • 30 maj: Kognitiva sjukdomar
 • 13 juni: Sillunch. Föranmälan krävs.

För anhöriga med närstående i eget (ordinärt) boende, kl. 13:30-15:30:

 • 18 januari: Kognitiva sjukdomar
 • 22 februari: Vad kan flytt till särskilt boende innebära?
 • 30 mars: Kostens betydelse och egen hälsa
 • 4 maj: Vilka hjälpmedel kan hjälpa?
 • 23 maj: Biståndshandläggare: Hur och vilken hjälp kan du ansöka om?
 • 13 juni: Sillunch. Föranmälan krävs.
 •  

Alla träffar hålls i konferenslokalerna på Mikael Winklers väg 9.

Avgifter

För dagverksamhet, korttidsboende och avlösning tas en avgift enligt gällande regler.

Dessa insatser är kostnadsfria:

 • Fri avlösning i hemmet upp till 4 timmar per månad.
 • Medverkan i anhörigträffar.
 • Enskilda stödsamtal med anhörigstödjare.

Kontakta oss