Nykvarns kommun

Har du frågor och funderingar kring alkohol och droger? Det finns olika ställen du kan vända dig till för råd och stöd.

Man på trappa

MiniMaria

I Södertälje finns Mini Maria som även du från Nykvarn kan vända dig till. MiniMaria ger stöd och hjälp till ungdomar upp till 20 år som har problem med alkohol och droger.

Du kan också kontakta MiniMaria om du är anhörig eller vän till en ungdom du är orolig för. MiniMaria i Södertälje erbjuder:

  • Rådgivning
  • Bedömning
  • Läkarbedömning
  • Provtagning

Besöksadress:
Holmfastvägen 31
151 89 Södertälje
Telefon: 08-123 474 10.

Nyckeln

Inom socialtjänstens Barn och ungdomsenhet i Södertälje, dit även du som bor i Nykvarn kan vända dig, finns Nyckeln som vänder sig till barn och ungdomar som behöver stöd utifrån sin familjesituation.Nyckeln erbjuder samtal med barn och ungdomar i olika grupper beroende på barnets ålder. Det kostar inget att delta i grupperna.

Maria ungdom

Vid S:t Görans sjukhus i Stockholm finns Maria ungdom för dig som är ung och har problem med alkohol och andra droger. Hit kan du som är förälder också vända dig med frågor kring riskbruk och missbruk. Maria ungdom har akut rådgivning dygnet runt på tel. 08-123 474 10.