Nykvarns kommun

Om föräldrar bestämmer sig för att inte längre bo tillsammans behöver många praktiska frågor diskuteras och lösas. Genom familjerätten kan ni få samtal ifall ni har svårt att komma överens. Ni kan också vända er för råd och stöd hos familjerådgivningen i Södertälje.

Familjerätt/rådgivning

Om ni föräldrar inte är överens om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn, kan ni vända er till familjerätten för samarbetssamtal.
Genom samtalen försöker vi tillsammans med er hitta lösningar som är bra för barnet och som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtal är frivilligt och gratis och sker under sekretess.

Om ni blir eniga kan samtalen avslutas med överenskommelser eller juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Familjerätten utreder

Om ni inte enas genom samarbetssamtalen kan ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten som gäller vårdnad, boende och umgänge. Då inleds en rättsprocess.

Tingsrätten ger oftast familjerätten i uppdrag att utreda vad som är bäst för barnet. Om barnet är tillräckligt gammalt och pratar erbjuds barnet säga sin mening. Familjerätten pratar också med personer som genom sitt arbete känner barnet, till exempel på förskola/skola. Innan utredningen skickas till tingsrätten får ni ta del av den och lämna eventuella synpunkter.

Utredningen har fokus på er förmåga att tillgodose barnets behov efter separationen och er förmåga att stödja barnets kontakt med den andra föräldern. Vi ser också till barnets behov av stabilitet och varaktighet för skolgång och utbildning, samt vilken inställning som barnet har. Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men har ingen skyldighet att välja mellan er som föräldrar

Familjerätten når du via växeln, tel. 08-555 010 00.

Känner du eller din familj behov av stöd med till exempel konflikter, gränssättning eller andra livssvårigheter? Familjebehandlingsteamet erbjuder ett till tre rådgivande samtal vid behov.

Samtalen är kostnadsfria och journalförs inte.

Du når oss på 08-555 013 77. Lämna ett meddelande om vi inte svarar så kontaktar vi dig inom kort.

Välkommen!

Om ni som par eller familj får samlevnads- och relationsproblem kan familjerådgivningen hjälpa er att söka lösningar ut ur låsningen. Familjerådgivningen kan vara ett stöd när ni har svårt att prata med varandra, är oense i familjefrågor eller vid akuta kriser. Ni kan också få råd och stöd i sociala och familjerättsliga frågor.

Hos familjerådgivningen får par och familjer hjälp med att klargöra och bearbeta sina problem. Det finns även möjlighet att få råd och stöd i sociala frågor. Personalen har särskild tystnadsplikt, så kallad förtroendesekretess. Ni kan som besökare också vara anonyma.

Kontakt

Familjerådgivningen finns i Södertälje och samtalen kostar 250 kr per besök. Information och tidsbokning på tel. 08-523 012 35, vardagar kl. 8.30-9.30. Om du ringer vid annan tidpunkt kan du tala in ett meddelande så blir du uppringd.

Kontakta oss

  • Välkommen att kontakta myndighets mottagningstelefon barn och familjeenheten

    Telefontider: måndag kl. 8.30-17.30, tisdag-torsdag kl. 8.30-16.30 fredag kl. 8.30-14.30

    Centrumvägen 24 A
    155 80 Nykvarn