Nykvarns kommun

Boendestöd kallas också "stöd i hemmet" och kan beviljas dig som är under 65 år och har en psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd i vardagen, till exempel vid kontakter i samhället.

Stödet har högre grad av delaktighet än hemtjänst och utformas individuellt. Den som är boendestödjare planerar aktiviteter tillsammans med dig. Det kan vara både praktiska och sociala insatser, på hemmaplan eller annan plats. Tanken är att du genom bättre struktur och ökad motivation ska stärka din förmåga att klara vardagen på egen hand, såväl i bostaden som ute i samhället.

Exempel på saker boendestöd kan stötta dig med:

  • Strukturera upp vardagen.
  • Motivering som gör att du själv på sikt ska klara av att uträtta ärenden, till exempel handla, laga mat, gå promenader.
  • Hjälp vid kontakter med myndigheter mm.

Boendestödet är en behovsprövad insats enligt socialtjänstlagen. Du ansöker hos kommunens handläggare som utreder och utifrån gällande lagstiftning beslutar om du har rätt till stödinsatsen och i vilken omfattning. Insatsen är avgiftsfri.

Kontakta oss