Nykvarns kommun

En servicebostad är: ett boende enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta). Det är ett mellanting mellan helt självständigt boende och boende med stöd från personal dygnet runt som på ett gruppboende.

Serviceboende

Servicebostaden är en egen lägenhet, oftast i ett vanligt flerfamiljshus. Personalen finns nära, i samma hus eller i ett grannhus i en lägenhet. Det finns också ett gemensamt utrymme där du kan träffa personal och dina grannar som också bor i servicebostad.

När du väljer att bo i en servicebostad tar du emot stöd från personalen, samtidigt som du är ganska självständig.

Stöd som du kan få, kan bland annat vara:

  • att du behöver hjälp att planera fritidsaktiviteter eller att personal följer med
  • att du behöver stöd i att planera inköp av mat eller andra saker till ditt hem. Stöd i att laga mat
  • att du behöver stöd i att hålla ditt hem städat
  • att du behöver stöd i olika kontakter med t.ex. vårdcentral eller andra viktiga kontakter för dig

Du som vill ansöka om servicebostad fyller i blanketten "Begäran om insatser enligt LSS" som du hittar under E-tjänster och blanketter här på sidan.

I Nykvarn finns följande servicebostad:

Skogsvägen 1

Här arbetar vi individuellt utifrån din genomförandeplan med schemalagda och tydliga insatser. Om du bor här kan du leva mer självständigt och klara många moment själv, men behöver daglig tillsyn och stöd med olika saker i hemmet och livet.

Kontakta oss