Nykvarns kommun

Egna medel, eller förmedlingsmedel, är en insats där du under en viss tid har begränsad tillgång till dina inkomster och samtidigt får hjälp att planera din ekonomi.

Om du har svårt att få ordning på din ekonomi kan egna medel vara en lösning. Egna medel är en frivillig och gratis insats med syfte att hjälpa dig planera och få bättre kontroll över din ekonomi.

Under perioden med egna medel har du inte samma tillgång till dina inkomster som tidigare, men det är fortfarande du som bestämmer över din ekonomi. Du skriver en överenskommelse med kommunen där ni bestämmer vilka åtaganden som ska gälla mellan er. Överenskommelsen innebär att din inkomst sätts in på ett konto i kommunen som du inte har tillgång till. Varje månad kommer du och din handläggare på socialtjänsten fram till vilka räkningar som handläggaren ska betala och hur utbetalning av kvarstående del av inkomsten ska ske.

För att beviljas insatsen egna medel så måste du kunna ta eget ansvar och ha en insikt i din ekonomi. Insatsen är tidsbegränsad och omprövas ungefär en gång per år. Målet med insatsen är att du själv ska ta över din ekonomi och att du fått större kunskaper om hur du fortsättningsvis ska sköta din ekonomi

Kontakta oss