Nykvarns kommun

Du som är mellan 18 och 65 år och har en psykisk funktionsnedsättning eller lider av långvarig psykisk ohälsa kan få ett personligt ombud.

Personligt ombud

Ett personligt ombud arbetar fristående från kommunens övriga verksamheter.

Ombudet arbetar helt på ditt uppdrag och baseras på din situation och dina behov. Du och ombudet bestämmer tillsammans vad som ska göras.

Ombudet ska framför allt vara ett stöd i kontakterna med myndigheter och vårdgivare. Ombudet ska hjälpa dig att få ta del av det du har rätt till och har behov av.

Stödet är frivilligt och kostnadsfritt och kan sökas av dig själv eller med hjälp av någon annan. Ombudet har tystnadsplikt och skriver inga journaler. Stödet är tillfälligt och samarbetet avslutas när uppdragen är slutförda.

Du kan ringa, mejla eller skriva brev till de personliga ombuden i Södertälje/Nykvarn. Därefter bokar ni ett första möte. Det går bra att be någon annan ta kontakt också, det viktigaste är att du själv vill.

Kontaktuppgifter:

Börje 08-523 042 04

Emilia 08-523 068 35

Ulla 08-523 013 55

Mejladress: personligtombud@sodertalje.se

Besöksadress: Nygatan 4 , Södertälje