Nykvarns kommun

Den 20–26 november arrangeras Vecka fri från våld i hela landet med föreläsningar, utställningar och andra manifestationer. I Nykvarn kan du ta del av föreläsningar och andra aktiviteter.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med. Vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet.

Arbetet med att föreygga våld pågår hela året men den 20–26 november uppmärksammas frågan i hela landet med kampanjen Vecka fri från våld. Då arrangeras föreläsningar, filmvisningar, utställningar och olika slags manifestationer i hela landet. Kampanjen är ett initiativ från organisationerna Unizon och MÄN och stöds av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Jämställdhetsmyndigheten. I Nykvarn kan du ta del av det här:

Måndag 20 november, kl. 19 i Qulturum Sländan: Kriminalitet ur ett ungdomsperspektiv, en föreläsning med Marie Jönsson, verksamhetschef för Södertäljejourerna. Mer om föreläsningen

Onsdag 23 november, kl. 19 i Qulturum Sländan: Våld inom ungas parrelationer, en föreläsning med Juventas ungdomsjour, riktad till vårdnadshavare och yrkesverksamma som arbetar med barn och unga. Mer om föreläsningen

Fredag 24 november: Handläggare från socialtjänsten rör sig i centrum för att sprida information och svara på frågor kring våld i nära relationer.

Lördag 25 november: Orange day, Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Vattentornet lyser i orange.

Filmer om våld i nära relationer

Se filmerna om hur våldet kommer smygande och en kärleksrelation gradvis förvandlas till ett fängelse.

Del 1: Normalisering

Del 2: När våld blandas ihop med kärlek

Del 3. När våld i nära relationer bevittnas av barn

Del 4. Kontroll, isolering och anpassning