Nykvarns kommun

Vattenavstängning på Maskinförarevägen

Nybo stänger av vattenledningen på Maskinförarevägen idag onsdag den 16 november kl. 13.00–13.30. Det innebär ett kortare vattenavbrott samt eventuellt sämre tryck under arbetets gång. Avstängningen sker för att säkerställa funktionen på avstängningen efter en läcka på ledningen.

Följande vägar kan påverkas:

 • Maskinförarevägen
 • Nyponvägen
 • Fruktvägen
 • Bärvägen
 • Kråkbärsvägen
 • Stenbärsvägen
 • Åkerbärsvägen
 • Smultronvägen
 • Blåbärsvägen
 • Lingonvägen
 • Skärarevägen
 • Valsarevägen

Det kan förekomma luftbubblor och missfärgat vatten när arbetet är klart, detta är inte farligt. Spola i kranen tills vattnet klarnar.