Nykvarns kommun

Arbeten vid Hökmossens parkering

Parkeringen vid Hökmossbadet ska göras i ordning. Det kan därför bli svårt att ta sig fram på vissa ställen. Arbetet planerar pågå fram till slutet av vecka 2