Nykvarns kommun

Halka kan ge senare soptömning

På grund av halt väglag på många mindre landsbygdsvägar kan sophämtningen försvåras.

Telge återvinning meddelar att det är mycket halt på flera av kommunens mindre grusvägar. I flera områden har sopbilen inte kunnat åka in. Några sopor har därför inte kunnat hämtas.

Mindre vägar sköts oftast av en vägsamfällighet som i sin tur anlitar en entreprenör för vägunderhåll. Om du bor vid en sådan väg och misstänker att halkan kan orsaka problem, vänligen kontakta vägföreningen för åtgärd. En lastbil på 10-15 ton behöver mer sand än en personbil för att kunna färdas tryggt.

Om sopbilen tvingas vända kommer den tillbaka så fort som möjligt när vägen är farbar. Om du har många sopor kan du lämna soppåsar intill sopkärlet.

Förpackningar och tidningar kan du slänga vid kommunens återvinningsstationer.