Nykvarns kommun

Vägarbete på Holländarevägen

Torsdag den 12/1 startar byggnationen av en avlämningszon på Holländarevägen.
Zonen ska underlätta hämtning och lämning av barn på Lillhaga förskola och skola.

Arbetet beräknas pågå till slutet av februari.