Nykvarns kommun

Halka kan försena din sop- och slamtömning

På grund av halt väglag på många mindre landsbygdsvägar kan sop-och slamtömning försvåras.

Det är mycket halt på flera av kommunens mindre grusvägar.
Mindre vägar sköts oftast av en vägsamfällighet som i sin tur anlitar en entreprenör för vägunderhåll. Om du bor vid en sådan väg och misstänker att halkan kan orsaka problem, vänligen kontakta vägföreningen för åtgärd. En lastbil på 10-15 ton behöver mer sand än en personbil för att kunna färdas tryggt.