Nykvarns kommun

Ärendehanteringssystem bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret har problem med ärendehanteringssystemet, detta innebär att vi inte kan diarieföra inkommande handlingar eller komma åt pågående ärenden. Detta gör att det kan dröja längre tid innan beslut och ärendehanteringstiden förlängs. Vi har inte heller möjlighet att lämna ut allmäna handlingar.

Vi arbetar förfullt och hoppas att det ska vara löst så snart som möjligt.