Nykvarns kommun

Iläggning av bryggor

Just nu pågår iläggning av badbryggor på några av våra kommunala badplatser. I år kommer en ny utformning att testas på Hökmossbadet med fokus på vattensäkerhet.