Nykvarns kommun

Ett körfält avstängt Gammeltorpsvägen/Tjusarstigen

Vecka 30 startar ett arbete med grävning för fjärrvärme vid gamla IP. Ett körfält vid korsningen Gammeltorpsvägen/Tjusarstigen kommer att vara avstängt och tillfälliga trafikljus kommer att sättas upp.

Del av gångbanan på östra sidan Gammeltorpsvögen kommer också vara avstängd och gångtrafikanter hänvisas till motsatta sidan.