language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Röjning vid kraftledningar

Pågående

Under oktober-december röjer Telge Nät i anslutning till kraftledningarna som går i nord-sydlig riktning genom kommunen. Alla höga växter i ledningsgatorna ska röjas eller avverkas, oberoende av hur höga de är. Lägre växter och buskar lämnas kvar så länge de inte påverkar driften av ledningen.

Även växtlighet i trädgårdar kan behöva beskäras eller fällas om den riskerar påverka driften av ledningarna eller säkerheten för de personer som arbetar med dem. Det bolag som sköter röjningen ska dock ta hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd och liknande.

Karta för kraftledningsröjning

Karta över kraftledningsröjningen. De röda och rosa linjerna markerar kraftledningarna.

Senast uppdaterad 2023-10-26 08:17

Dela sidan