Nykvarns kommun

Discgolfbana i Oxvreten

Nu påbörjas arbetet med att anlägga en discgolfbana i Oxvreten. I april-maj 2024 är det tänkt att banan som kommer rymma tolv hål öppnar för allmänheten.