Nykvarns kommun

I början av mars ska avloppsnätet för Dammstugevägen-Mikael Wincklers väg börja renoveras. Arbetet berör ett 20-tal hushåll.

Spillvattennätet längs Dammstugevägen och Mikael W-väg ska förnyas. Arbetet görs med hjälp av så kallad relining, det vill säga ett nytt rör läggs innanför det befintliga röret. Metoden kräver inga gräv- eller schaktarbeten.

Den huvudavloppsledning som ska förnyas ligger på privata fastigheter och entreprenören, Polllex, behöver därför komma åt kommunens brunnar som finns på tomterna. I vissa fall behöver entreprenören låta utrustning (lastbil och material) ligga kvar på tomten ett par dygn. De fastighetsägare som berörs av detta får information separat.

Medan de nya rören matas in i de gamla kan det under kort tid lukta polyester (plast). Lukten är ofarlig och försvinner när installationen är klar. Risken för lukt minskar tydligt om man fyller på vatten i samtliga vattenlås (toaletter, duschar, handfat och golvbrunnar).

Vattenförsörjningen påverkas inte av arbetet med avloppsledningarna.

Arbetet ska enligt preliminärt påbörjas vecka 10 och sedan pågå i tre veckor. De fastighetsägare som berörs får information direkt av Pollex inför starten. Där finns mer exakta tider och datum för de olika specifika fastigheterna.