Nykvarns kommun

Sandsopningen är igång

Nu har sandupptagningen startat i Nykvarn. Efter en vinter med mycket is och halka är det mycket grus att ta upp. Arbetet beräknas ta cirka 3-5 veckor, beroende på hur vädret blir framöver.

  • Sopning och grusupptagning har startat på gräsmattor och trottoarer.
  • Alla förskolor kommer att sopas för hand.
  • Sopning av husgårdar kommer att påbörjas där det är möjligt.
  • Skolgårdar planeras att sopas under påsklovet om vädret tillåter, annars sker det vid senare tillfälle under en helg.
  • Den stora sopningen av vägar planeras att starta 2 april, men kan starta tidigare om vädret tillåter.

Hur lång tid tar det att sopa upp allt grus?

Arbetet tar beroende på väder och vind ca 3–5 veckor. Fastighetsägare får gärna soppa ihop och ut det som är i anslutning till fastigheten så kommer de som sopar fram snabbare.

Hur går grusupptagningen till?

Under sopningen bevattnas ytan, sedan sopas gruset ihop för att till slut tas upp. Gata för gata betas av, område för område. Exakt när ett specifikt område sopas går inte att veta i förväg. Stora stamnätet, vissa trottoarer och runt tågstationen kommer att prioriteras.

Kan man inte återanvända gruset till exempel på gångvägarna som är grusade?

Nej tyvärr – gruset får inte användas eftersom det kan innehålla gifter från till exempel bilavgaser, fimpar, olja mm. Gruset skickas till Tvetatippen som deponi.